static obj vs static get

Benchmark created on


Setup

var staticObj = /** @class */ (function () {
  function staticObj() {
  }
  staticObj.bar = {
    a: "i am a cat",
    b: "i am a dog",
    c: "i am a cow i guess",
    d: "zslejfklsejfkl",
    e: "lkjkl",
    f: "klajhragkjhgrask",
    g: "kjkljl",
    h: "y89iuhghjftg",
    i: "hgkj",
    j: "hjgkl;lihkugjh",
    k: "gyuhjbkoiuigyh",
    l: "ghjb",
    m: "ghkj",
    n: "huigvucyft",
    o: "ghkj",
    p: "huig",
    q: "jghjkjl",
    r: "huigyuftydcghvjhbkh",
    s: "jkhg",
    t: "ftghv",
    u: "hjgklk;ljhkgjf",
    v: "gjhuiou",
    w: "hgjyu",
    x: "gjh",
    y: "h",
    z: "drtytfuygiuhoijpoohuigyu",
  };
  return staticObj;
}());
var staticGet = /** @class */ (function () {
  function staticGet() {
  }
  staticGet.getBar = function () {
    var alpha = {
      a: "i am a cat",
      b: "i am a dog",
      c: "i am a cow i guess",
      d: "zslejfklsejfkl",
      e: "lkjkl",
      f: "klajhragkjhgrask",
      g: "kjkljl",
      h: "y89iuhghjftg",
      i: "hgkj",
      j: "hjgkl;lihkugjh",
      k: "gyuhjbkoiuigyh",
      l: "ghjb",
      m: "ghkj",
      n: "huigvucyft",
      o: "ghkj",
      p: "huig",
      q: "jghjkjl",
      r: "huigyuftydcghvjhbkh",
      s: "jkhg",
      t: "ftghv",
      u: "hjgklk;ljhkgjf",
      v: "gjhuiou",
      w: "hgjyu",
      x: "gjh",
      y: "h",
      z: "drtytfuygiuhoijpoohuigyu",
    };
    return alpha;
  };
  return staticGet;
}());

Test runner

Ready to run.

Testing in
TestOps/sec
staticObj
var longStrsObj = 0;
Object.keys(staticObj.bar).forEach(function (val) {
  if (staticObj.bar[val].length > 10) {
    longStrsObj++;
  }
});
console.log(longStrsObj);
ready
staticGet
var longStrsGet = 0;
Object.keys(staticGet.getBar()).forEach(function (val) {
  if (staticGet.getBar()[val].length > 10) {
    longStrsGet++;
  }
});
console.log(longStrsGet);
ready

Revisions

You can edit these tests or add more tests to this page by appending /edit to the URL.